TIETOSUOJASELOSTE
jäsenrekisteri

Tämä on Teatteriseurue Puskakollektiivi ry:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 20.02.2019.

 1. Rekisterinpitäjä

  Teatteriseurue Puskakollektiivi ry (Y-tunnus 2946928-3)
  c/o Mette Seppälä, Gummeruksenkatu 11 B 30
  40100 Jyväskylä

 2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

  Taloudenhoitaja Petra Luukkainen
  taloudenhoitaj(a)puskakollektiivi.fi

 3. Rekisterin nimi

  Jäsenrekisteri

 4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
  – yhdistyslain vaatimusten mukaisen jäsenrekisterin ylläpito
  – yhdistyksen sisäisessä viestinnässä käytettävien yhteystietolistojen ylläpito
 5. Rekisterin tietosisältö

  – henkilön nimi
  – kotipaikkakunta
  – osoite
  – sähköpostiosoite
  – tilatut tuotteet

 6. Säännönmukaiset tietolähteet

  Tiedot saadaan jäseniltä itseltään heidän liittyessään yhdistyksen jäseniksi tai ilmoittaessaan muuttuneista tiedoista.

 7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

  Tietoja käytetään vain yhdistyksen sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

 8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

  Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

 9. Rekisterin suojauksen periaatteet

  Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Puskakollektiivi ei säilytä jäsentietoja lainkaan manuaalisena versiona. Sähköinen jäsenrekisteri on säilössä rekisteristä vastaavalla henkilöllä salasanasuojatusti. Pääsy rekisteriin on ainoastaan taloudenhoitajalla ja jäsenvastaavalla. Muut hallituksen jäsenet voivat tarvittaessa pyytää taloudenhoitajalta jäsentietoja, mikäli niitä tarvitaan esimerkiksi tuotetilauksia tehtäessä.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

  Jäsenellä on oikeus saada jäljennös itseänsä koskevista henkilötiedoista. Jäsenellä on myös oikeus vaatia tiedon korjaamista tai oikaisemista.