TIETOSUOJASELOSTE, LIPPUJEN VARAUSTIEDOT

Tämä on Teatteriseurue Puskakollektiivi ry:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 §
mukainen tietosuojaseloste. Päivitetty 01.06.2023.

1.Rekisterinpitäjä
Teatteriseurue Puskakollektiivi ry (Y-tunnus 2946928-3)
C/O Wilma Mäkinen
Tellervonkatu 8 b 22
40100 Jyväskylä

2.Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Puheenjohtaja Wilma Mäkinen
wilma@puskakollektiivi.fi

3. Rekisterin nimi
Lipunvaraustietojen rekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Pitää kirjaa lippuvarauksista.

5. Rekisterin tietosisältö
– varaajan nimi
– puhelinnumero
– sähköpostiosoite
– esitys/esitykset, joihin lippu/liput on varattu
– varattujen lippujen määrä
– varaajan vapaavalintaisesti antamat muut tiedot (kuten minkä tyyppinen lippu on kyseessä)

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Tiedot saadaan varaajilta itseltään heidän varatessaan lippuja esityksiin.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja käytetään vain yhdistyksen sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille.

8. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Kaikki henkilötiedot ovat suojattu asiattomilta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai
muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Sähköinen rekisteri muodostuu salasanasuojattuun Google Forms -tiedostoon, jonne on
pääsy ainoastaan yhdistyksen hallituksen jäsenillä. Manuaaliseen listaan kirjataan
ainoastaan varaajan nimi ja varattujen lippujen määrä, ja lista toimitetaan lipunmyyjälle 1. tuntia ennen kunkin esityksen alkua. Esityksen päätyttyä lista varatuista lipuista
hävitetään asianmukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n
tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien
käytäntöjen mukaisesti.

10.Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Lipun varanneella on oikeus saada nähdä itsestään kirjatut tiedot sekä vaatia rekisterissä
olevan tiedon korjaamista tai oikaisemista.