TIETOSUOJASELOSTE
tuotetilaukset

Tämä on Teatteriseurue Puskakollektiivi ry:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 14.09.2019.
Päivitetty 19.10.2020.

Rekisterinpitäjä

Teatteriseurue Puskakollektiivi ry (Y-tunnus 2946928-3)
c/o Mette Seppälä, Gummeruksenkatu 11 B 30
40100 Jyväskylä

1. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taloudenhoitaja Petra Luukkainen
taloudenhoitaj(a)puskakollektiivi.fi

2. Rekisterin nimi

Tuotetilaukset

2. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

– varainhankintaan liittyvien kannatustuotteiden toimittaminen ja laskutus

4. Rekisterin tietosisältö

– henkilön nimi
– osoite
– sähköpostiosoite
– tilatut tuotteet
– tilattujen tuotteiden hinnat erikseen ja yhteensä
– toimitustapa

5. Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan tilaajalta itseltään tilauslomakkeen täyttämisen yhteydessä.

6. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain yhdistyksen sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

7. Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Puskakollektiivi säilyttää tilaajatiedot manuaalisena versiona ainoastaan yhdistyksen kirjanpidossa tulotositteena liittettävän laskun muodossa kirjanpitolain 1336/1997 5 § vaatimalla tavalla. Sähköiset ostajatiedot ovat säilössä kuluvan tilikauden ajan rekisteristä vastaavalla henkilöllä salasanasuojatusti. Pääsy rekisteriin on ainoastaan taloudenhoitajalla.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Tilaajalla on oikeus saada jäljennös itseänsä koskevista henkilötiedoista. Tilaajalla on myös oikeus vaatia tiedon korjaamista tai oikaisemista.