TIETOSUOJASELOSTE
jäsenrekisteri

Tämä on Teatteriseurue Puskakollektiivi ry:n henkilötietolain (523/1999) 10 ja 24 § mukainen tietosuojaseloste. Laadittu 20.02.2019, päivitetty 24.4.2024.

Rekisterinpitäjä

Teatteriseurue Puskakollektiivi ry (Y-tunnus 2946928-3)
c/o Wilma Mäkinen, Tellervonkatu 8 B 22
40100 Jyväskylä

Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Taloudenhoitaja Petra Behm
petra(a)puskakollektiivi.fi

Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

– yhdistyslain vaatimusten mukaisen jäsenrekisterin ylläpito
– yhdistyksen sisäisessä viestinnässä käytettävien yhteystietolistojen ylläpito

Rekisterin tietosisältö

– henkilön nimi
– kotipaikkakunta
– osoite
– sähköpostiosoite
– tilatut tuotteet

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan jäseniltä itseltään heidän liittyessään yhdistyksen jäseniksi tai ilmoittaessaan muuttuneista tiedoista.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Tietoja käytetään vain yhdistyksen sisällä, eikä niitä luovuteta ulkopuolisille kuin vain viranomaisten niin edellyttäessä.

Tietojen siirto EU:n ja ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n eikä ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Kaikki henkilötiedot on suojattu asiattomalta pääsyltä ja vahingossa tai laittomasti tapahtuvalta tietojen hävittämiseltä, muuttamiselta, luovuttamiselta, siirtämiseltä tai muulta laittomalta käsittelemiseltä.

Puskakollektiivi ei säilytä jäsentietoja lainkaan manuaalisena versiona. Sähköinen jäsenrekisteri on säilössä rekisteristä vastaavalla henkilöllä salasanasuojatusti. Pääsy rekisteriin on ainoastaan taloudenhoitajalla. Muut hallituksen jäsenet voivat tarvittaessa pyytää taloudenhoitajalta jäsentietoja, mikäli niitä tarvitaan esimerkiksi tuotetilauksia tehtäessä.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen sovellettavan EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset. Kaikkea pääsyä henkilötietoihin valvotaan hyvien käytäntöjen mukaisesti.

Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jäsenellä on oikeus saada jäljennös itseänsä koskevista henkilötiedoista. Jäsenellä on myös oikeus vaatia tiedon korjaamista tai oikaisemista.